TSV 2023 | Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Hazırlık Çalıştayı

  • “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler”

Değerler İnşası Çalıştayı; “Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ başlığı altında multidisipliner akademik bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif ve uygulanabilir önerilerin getirilmesi/geliştirilmesi hedeflenmektedir.