TSV 2023 | Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi

  • “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler”
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 05-06 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da icra edilen “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” temalı Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi’nde öne çıkan görüş, tespit ve önermeler özetle aşağıya çıkarılmıştır. Açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve TBMM E. Başkanı Bülent Arınç’ın yaptığı Kongre’ye Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Üniversiteler başta olmak üzere ilgili tüm sivil ve resmî otoriteler katılım sağlamıştır.
 
Ana Tema
Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler
 
Alt Temalar
Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Değerler
Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Kurumlar   
Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Kişiler
 
ÖNEMLİ NOT: TSV 2023 | "Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu" Uluslararası Kongresi Hakemlidir. Kongre'ye gönderilen tebliğler Bilimsel Değerlendirme Heyeti'nce değerlendirilmektedir.