TASAM Ankara Latin Amerika ve Karayipler Toplantısı – 1

  • Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler İlişkileri

Konuşmacılar
Büyükelçi Vefehan OCAK - T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü

Büyükelçi Marcelo Andrade DE MORAES JARDIM - Brezilya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi

Görüş ve Öneriler

Öğlen Yemeği: 13.00 – 14.00
Çalıştay: 14.00 – 16.00
Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler İlişkileri