Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı

  • “Sektörel Diplomasi İnşası”
Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı“ kapsamında gerçekleştirilecek Güvenlik Diplomasisi Çalışmaları’nın uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Ana Tema
Sektörel Diplomasi İnşası

Alt Temalar
Tarihsel Perspektif: Ulusal Çıkar Anlayışı, Küresel Güç Mücadeleleri ve Diplomasi
Muhtelif Güvenlik Alanları ve Güvenlik Diplomasisi
Uluslararası Kuruluşlar (NATO, BM, AGİT, vb) ve Güvenlik Diplomasisi
Akademik Faaliyetler ve Güvenlik Diplomasisi
Güvenlik Diplomasisi ve Çatışma Çözümü
Bölgesel Sorunlar, Entegrasyon Faaliyetleri ve Güvenlik Diplomasisi
Teknolojik Gelişmeler ve Güvenlik Diplomasisi
Devlet Dışı Aktörler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Güvenlik Diplomasisi