Enerji Diplomasisi Çalıştayı

  • “Sektörel Diplomasi İnşası”
Enerji, modern dönemlerin en önemli yaşam kaynaklarındandır. Sanayi Devrimi enerjinin, makineler vasıtasıyla yoğun bir şekilde kullanılmasıyla başlamıştır. Önce kömür, daha sonra petrol, doğalgaz, nükleer, yenilenebilir kaynaklar vb şeklinde kullanılan enerjinin ve enerji diplomasisinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Ana Tema
Sektörel Diplomasi İnşası

Alt Temalar
Tarihsel Perspektif: Ulusal Çıkar Anlayışı, Küresel Güç Mücadeleleri ve Enerji Diplomasisi

Diplomasi ve Enerji Diplomasisi
Enerji Diplomasisi Bağlamında;
Uluslararası Kuruluşlar (OPEC, IEA vb)
Kamu
Özel Sektör
Sektörel Derinleşme Senaryoları
Çatışma Çözümü
Akademi ve Düşünce Dünyası
Bölgesel Sorunlar
Bölgesel Entegrasyon Faaliyetleri
Teknolojik Gelişmeler
Yeni Enerji Kaynakları
Devlet Dışı Aktörler ve İletişim