5. Türkiye - Avrupa Forumu

  • “Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği”

( SİVİL GLOBAL 2016 Kapsamında Gerçekleştirilmiştir )

5. Türkiye - Avrupa Forumu, Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşasını Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği çerçevesinde yeniden değerlendirmeyi, uzman akademik çevreler ile düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ (network) oluşturmayı ve Türkiye - AB ilişkilerinin geliştirilmesine entelektüel katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Ana Tema
Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği

Alt Temalar
Türkiye - AB - İlişkilerinde Sivil Diplomasi
AB’nin Geleceği: Kapasite İnşası Potansiyeli
Çok Boyutlu İşbirliği: Amaçlar ve Güçlükler
Türkiye - AB Ülkeleri İkili ve Üçlü Projeler ve Etkinlikler
( Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya ve Ukrayna Açılımı )
Türkiye - AB İki Taraflı Beklenti ve Öngörüleri
( Türkiye - AB ve AB’nin Geleceği Perspektifinde Öncelikli Alanlar)
Türkiye - AB Çok Taraflı Projeler ve Çok Boyutlu İlişkilere Etkisi
( Afrika, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Latin Amerika )