Turizm, Çevre Şehircilik 2023 Hazırlık Çalıştayı 1

Toplantı Gündemi

- Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet İSLAMOĞLU'nun konuşmaları

- TASAM ( Türk Asya Stratejik araştırmalar merkezi ) Başkanı Sayın Süleyman ŞENSOY'un konuşmaları

- TASAM yetkilileri ve danışmanları ile Bakanlık birimlerinin "Turizm, çevre, Şehircilik 2023 Vizyonu" ile görüş ve değerlendirmelerinin alınması

- Kapanış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Müsteşar Yardımcısı Mehmet İSLAMOĞLU

Strateji Geleştirme Başkanı Muraz Zorluoğlu

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker AKBAY

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hasan YURDUSEVEN

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin BAYRAKTAR

Çevre Yönetimi Genel müdür Yardımcısı Murat Ersin ŞAHİN

Çevresel etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı nuri KUNT

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Uğur SERENÇAM

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Osman ÖZTÜRK

Bakanlık Koordinasyon;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tel: 0312 419 87 63

- Bülent ÜNCÜ bulentu@csb.gov.tr

- Dr. Ebru KÖSEOĞLU

- Cenk KAPLANCAN | Tel: 0312 410 14 39

TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi )

- TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY

- (E) Büyükelçi Murat BİLHAN

- Prof. Dr. Atilla Atilla AKKOYUNLU

- Prof Dr. Ali Engin OBA

- TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan TOY

- Ramazan ALTINOK T.C. Başbakanlık E-Devlet Grup Başkanı

- Sermet KERKÜKLÜ TASAM Ankara Ofisi

- Dr. İzzettin ARTOKÇA

- Dr. Engin SELÇUK TASAM Direktörü