6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi

  • Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH): Afrika’nın Kalkınmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Küresel İş Birliği

BM 2010 Kalkınma Yılı Çerçevesinde

USTKİP Komisyon Toplantıları