DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 1

Dünya Türk Forumu’nun ilkinde oluşturulması önerilen DTF Akil Kişiler Kurulu’nun birinci toplantısı 3 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da 2. Dünya Türk Forumu marjında aşağıda isimleri belirtilen Kurul tarafından ve yine aşağıda verilen gündemle gerçekleştirilmiştir:

AKİL KİŞİLER KURULU LİSTESİ

Büyükelçi (E) Halil Akıncı, Türk Konseyi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ahat Andican, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, T.C. Devlet Eski Bakanı

Hakkı Atun, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Eski Başbakanı

Dr. Veyis Güngör, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı, Hollanda

Prof. Dr. Hakkı Keskin, Almanya Türk Toplumu Onursal Başkanı, Almanya

Prof. Dr. Kadırali Konkobayev, Kırgız - Türk Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye

Anar Rızayev, Yazarlar Birliği Üyesi, Azerbaycan

Olcas Süleymenov, UNESCO Kazakistan Daimi Temsilcisi, Yazar, Kazakistan

Prof. Dr. Vamık Volkan, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD

Prof. Dr. Nadir Devlet, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye