4. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

  • “İİT Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon: İmkânlar ve Güçlükler”

Bu yıl IDSC (Mısır Kabine Enformasyon ve Karar Destek Merkezi) ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilecek olan İİT’ye üye ülkeler düşünce kuruluşları forumu, İİT’nin katkılarıyla TASAM tarafından başlatılmış bir girişimdir. Bu girişim, İİT üyesi ülkelerdeki düşünce kuruluşlarını bir araya getirmeyi; siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeleri paylaşmayı, günümüz ve gelecek için yaratıcı bir diyalog ortamı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ( ISTTP )

2. Akil Kişiler Kurulu Toplantısı Geçici Taslak Sonuç Raporu ( Özet )