Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 2023 Çalıştayı 2