TASAM Toplantıları - Mart 2011

  • Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Rolü

TASAM Ankara Ofisi iki yıldır periyodik olarak “Çok Boyutlu Türk Dış Politikası“ ana teması altında Toplantılar düzenlemektedir. 2011 yılından itibaren “TASAM TOPLANTILARI“ başlığı altında akademisyenler, düşünce ve kanaat önderleri, bürokratlar, diplomatlar, akademisyenler ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerinin katılacağı toplantı serisi Chatham House Kuralı yaklaşımında gerçekleştirilmiş oldu.

* Chatham House Kuralı’nın temel prensibi ‘‘gizlilik ilkesi’’ olarak tanımlanır. Toplantı’da konuşmacı ve katılımcıların söyledikleri kayıt altına alınmaz. Kural gereği sağlanan güven ortamı sayesinde katılımcıların, bilgilerini olağan açıklığıyla paylaşabilmesi amaçlanır. Katılımcılar, Toplantı esnasında elde ettikleri bilgileri kullanmakta serbesttir. Ancak ne konuşmacıların ne de katılımcıların kimliklerine atıf yapamazlar. Serbest ve açık tartışma ortamının sağlandığı Toplantı’da konuşulanlar hakkında Basın’a, ayrıntılı bilgi verilmez. Toplantı’ya katılanların, Kural’a uyacağını taahhüt ettiği varsayılır.

TASAM Ankara Ofisi'nde "Değişen Dengeler ve Türkiye'nin Rolü" alt başlığı ile gerçekleşmiş olan toplantıya konuşmacı olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi İzzet Selim YENEL katıldi.