Mesleki Eğitim Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Çalıştayı 1

  • "Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler"

Proje’deki diğer stratejik lokomotif sektörlerin hazırlık çalışmalarına da aynı paralelde başlanmış, 13 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Çalıştayı 1 gerçekleştirilmiştir. TASAM merkez ofisinde sektöre dair saptama ve projeksiyonların yapıldığı toplantıya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Uzman Mehmet Gültekin, Murat Karasoy ve Sinan Özdemir ile TASAM’dan Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy, Orta Doğu Uzmanı Dr. M. Hilmi Özev ve Kreatif Direktör Yusuf Aydemir katılmıştır.