Türkiye - Meksika Yuvarlak Masa Toplantısı 2

Türkiye 75 milyonluk nüfusu, büyüyen ve gelişen ekonomisi, Afro - Avrasya ana kıtası ortasında sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile sahip olduğu tarihi, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda gittikçe artmakta olan aktivitesi, NATO, AGİT, İİT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden biri olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile uluslararası alanda gittikçe önem kazanan bir aktör haline gelmiştir.

Ana Tema
Türkiye ve Meksika: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler, Fırsatlar ve Riskler
 
Alt Temalar
Küresel Meydan Okumalar, Çok Kutuplu Yeni Dünya ve Dış Politika Perspektifleri
Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Engeller
Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar
Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği  
Çok taraflı İşbirliği Perspektifleri
Sivil Toplum, Akademik ve Kültürel İşbirliği Perspektifi