Türk - Arap İlişkileri Çalıştayı | İstanbul Güvenlik Konferansı 2015

  • TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI
BM’nin 70. kuruluş yıldönümünde, İstanbul Güvenlik Konferansı “70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim“ ana teması ile TASAM ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 03-05 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Türk - Arap İlişkileri Çalıştayı Konferans sürecinde özel çalıştay olarak gerçekleştirilecektir.

Ana Tema
“Çok Boyutlu Güvenlik İnşası“

Alt Başlıklar
Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği: Siyasi, Stratejik ve Ekonomik Temeller
Savunma ve Uzay Sanayii: Fırsatlar, Riskler
Yumuşak Güç İnşası ve Beklenti Yönetimi: Deneyimler, Kazanımlar
Siber Güvenlik İşbirliği (Siber Ordu Yarışları)
Çok Boyutlu ve Tamamlayıcı Güvenlik İşbirliği
(Çevre, Terörizm, Kaçakçılık, Enerji, Gıda, Su Güvenliği, Nüfus, Sağlık, İklim, Şehir Planlaması, Teknoloji vb.)