2. Uluslararası Balkan Kongresi

  • Balkanlar’da Sosyoekonomik İş Birliği ve Kalkınma

Uluslararası Balkan Kongresi Balkan ülkeleri arasındaki etkileşimin artırılması, siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği konusundaki mevcut durumların tespiti ve gerek ulusal gerek uluslararası boyutta uygulanabilecek yeni temaların ortaya konabilmesi amacıyla düzenlenmiştir.