1. Uluslararasi Balkan Kongresi

  • Balkan Milletleri Arasında Etkileşim

Balkan ülkeleri arasında etkileşimin artırılması, siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği konusundaki mevcut durumlarının tespiti ve gerek ulusal gerek uluslararası boyutta uygulanabilecek yeni temaların ortaya konabilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bu kongre TASAM, Tekirdağ Valiliği ve Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) iş birliği ile planlanmaktadır.