4. Uluslararası Türk Asya Kongresi

  • Asya’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İş Birliği

Uluslarası Türk Asya Kongresi Türkiye’nin Asya’ya açılımına destek olmak, Asya ile yüzyıllar öncesine dayanan bağlarımızı yeniden canlandırmak, kıta ile aramızdaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.