3. Uluslararası Türk Asya Kongresi

  • Asya’da Güvenlik Ve Stratejik İşbirliği

21. yüzyılın başlarında insan medeniyetinin içinde bulunduğu küreselleşme ve enformasyon devriminin getirdiği sosyo-ekonomik, teknolojik ve ideolojik boyutlardaki dönüşüm sürecinin en önemli jeopolitik odaklarından biri şüphesiz Asya-Pasifik ekseni olmuştur.

İki süper güç arasındaki Soğuk Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemden meydana getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya-Pasifik Bölgesinin güvenlik ve barış stratejileri de ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki güç dengelerinin enerji, aşırı nüfus artışı, ekonomik büyümenin getirdiği Pazar ve ileri teknoloji mücadelesi, aktörlerin güven ve istikrar arayışlarını körükleyerek silahlanma ve savunma ittifaklarını güçlendirme eğilimlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum bir yandan kitle imha silahlarının yayılması eğilimini tırmandırırken, diğer taraftan da bölgede Çin-Hindistan-Japonya-Amerika Birleşik Devletleri-Rusya arasındaki güvenlik dengelerinin mevcut parametrelerinde de yeni açılımlara yol açmaktadır.