2. Uluslararası Türk Asya Kongresi

  • Uluslararası Türk Asya Kongresi

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 23 – 25 Mayıs 2007 tarihinde “II. Uluslararası Türk-Asya Kongresi“ 26 ülkenin katılımıyla düzenlendi. “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma“ konulu Kongre kapsamında aşağıdaki alt başlıklar ele alındı, incelendi ve tartışıldı:

- Asya’da Ekonomik Bütünleşme Hareketleri
- Avrasya’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
- Ortadoğu’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
- Uzakdoğu’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
- Güney Asya’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Ayrıca Kongre süresince Çalıştay (Workshop) çalışmaları düzenlendi. Çalıştay çalışmalarında “Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu, Güney Asya Ülkelerinde Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar“ konuları masaya yatırılarak, Türk işadamlarının Asya ülkelerinde daha fazla yatırım yapabilmeleri için öneriler geliştirildi.
Kongre kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalara Rusya, Orta Asya Türk Cumhuriyetler, İran, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Körfez Ülkeleri, Çin, Güney Kore, Singapur, Japonya, Malezya, Endonezya, Vietnam, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan ülkelerini temsilen bürokratlar, iş adamları ve konuyla ilgili akademisyenler katıldılar.
Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ve İslam Kalkınma Bankası tarafından desteklenen II. Uluslararası Türk-Asaya Kongresi ile
- Asya ülkeleri ve Türkiye arasındaki yatırım ilişkilerinin ve olanaklarının değerlendirilmesi,
- Mevcut yatırım ilişkilerinin ve olanaklarının geliştirilmesi,
- Kalkınma sorunlarının tespit edilmesi ve bunların ortadan kaldırılması yollarının araştırılması amaçlanmıştır.