3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi

  • Stratejik İş Birliği ve Los Turcos

( SİVİL GLOBAL 2016 Kapsamında Gerçekleştirilmiştir )

3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi, “Stratejik İşbirliği ve Los Turcos” ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 21-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi kapsamında başarıyla icra edilmiş, son derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir.
  

Ana Tema
Stratejik İşbirliği ve Los Turcos
 

Alt Temalar
Türkiye ve Latin Amerika Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklığın Doğuşu
 
Türkiye’nin Latin Amerika’daki Dış Politika Faaliyetleri: Yüksek Düzeyli Ziyaretler, Ticaret ve Yumuşak
Güç (Soft Power)
 
Osmanlı Devleti-Latin Amerika İlişkileri: Diplomasi, Ticaret ve Göç
 
Osmanlı Vatandaşlarının (Los Turcos) Latin Amerikadaki Kültürel ve Dini Mirası
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Latin Amerika Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Başlanması
 
Türk Dış Politikasında Karayipler
 
İnsanî Gelişim Yardımları: Bölgelerarası İlişkilerde Yeni Boyutlar
 
Amerika ve Türkiye: Küresel Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
 
Bölgesel Organizasyonlar ve Türkiye ile Bölgelerarası İşbirliği: Pasifik İşbirliği ve Güney Amerika Ortak  
Pazarı (MERCOSUR) Örneği
 
Terörizm, Organize Suç ve Siber Suçlara Karşı Ortak Mücadele
 
Uzak Aktörler, Ortak Süreçler: Türkiye ve Latin Amerika Arasında Karşılaştırmalı Perspektifler