1. Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

  • "Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar"

( SİVİL GLOBAL 2016 Kapsamında Gerçekleştirilmiştir )

Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi, “Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar” ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 21-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi kapsamında başarıyla icra edilmiş, yapıcı ve samimi bir ortam içinde son derece verimli gerçekleştirilmiştir.
 
Ana Tema
Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar
 
Alt Temalar
Küresel Güvenlik, Karadeniz-Kafkas Jeopolitiği ve Ekonomik Açılımlar
Bölgeyi Etkileyen Uluslararası Entegrasyonlar: Bilanço ve Perspektifler
Karadeniz-Kafkas Ülkelerinin İç Siyasetlerindeki Dönüşümler ve Karadeniz Güvenliği
Göç Sorunu ve Doğu Avrupa’nın Sosyal Güvenliği
Türkiye’nin Karadeniz-Kafkas Vizyonu ve Perspektifler 
Karadeniz Havzasının Hidro-jeopolitiği ve Türkiye