5. Uluslararası Balkan Forumu

  • 100. Yılında Balkan Savaşları “Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu”

Balkan Savaşları’nın uzun vadeli sonuçlarını tartışırken Balkanlar’daki dost ve akraba toplulukların problemlerini analiz edip birlikte yeni perspektifler çizerek gerek ülkemiz gerek diğer Balkan ülkelerinde birlikte yaşama kültürünün oluşturulmasına, Bölge’de barış, güvenlik ve toplum inşası üzerine kurulu bir refah vizyonu geliştirilmesine stratejik katkı sağlamak amacıyla TASAM organizasyonunda gerçekleştirilecektir.