Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi

  • ( T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde )

2023 dünyasına ve Türkiye'nin dünyadaki yerine bugünden projeksiyon tutarak vizyon oluşturmak, hedefleri saptamak, stratejiler geliştirmek ve oluşturulan politikaların uygulamasını sağlayacak zeminin sağlamlaştırılması konusunda öneriler sunmak üzere düzenlenmiştir.