4. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi

  • Afrika’da Bölgesel Örgütler / Kurumsallaşma ve İş Birliği

IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi, özellikle yakın dönemde Afrika kıtasında sosyo- ekonomik kalkınma, barışın tesisi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli roller üstlenen; bunun yanı sıra kültürel alanda ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan bölgesel örgütlerin ve uzmanlık kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılmasını, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesini ve son dönemde süratle gelişen Türkiye- Afrika ilişkilerinin, sivil toplumun bakış açısından bölgesel örgütler bağlamında ele alınmasını amaçlanıp gerçekleştirilmiştir.