3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu | Hazırlık Toplantısı

  • Körfez Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenlik
09.00 - 09.15 Açılış Konuşmaları

          Süleyman ŞENSOY, Başkan, TASAM & MSGE
          Tuğgeneral Dr. Rashid Hamad AL-NAEMI, Komutan, SSC

09.15 - 10.30 1. Oturum

10.30 - 11.00 Kahve Arası

11.00 - 13.00 2. Oturum ve Öğle Yemeği