Türk - Nordik Stratejik Diyalog Programı

  • Türk - Nordik İlişkileri; Yeni Normaller ve Bağımlılık İnşası
Bu noktada gerçekleştirilmesi planlanan Türk - Nordik Stratejik Diyalog Programı’nın amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde ilişkilerdeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile kamuoyları nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir.

Programın ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.


Ana Tema
Türk - Nordik İlişkileri; Yeni Normaller ve Bağımlılık İnşası

Alt Temalar
Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Engeller

Bölgesel Barış İnşası Çabaları: Türkiye - Nordik Ülkeleri
Türkiye AB İlişkileri ve Nordik Ülkeleri
Teknolojik, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Orta Doğu, Afrika, Orta Asya Ülkeleri İkili ve Çok Taraflı İşbirliği
Enerji, Jeopolitik ve Güvenlik İşbirliği
ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler