5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi

  • Türkiye-Afrika İlişkilerinin Gelişiminde Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü

5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nde Türkiye ve Afrika kıtasındaki önde gelen sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek, Türk ve Afrika halkları arasında sivil etkinliklerin artırılmasına yönelik konular ele alınacaktır. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın Ağustos ayında icra edilen “Türkiye - Afrika Zirvesi” kapsamında TASAM Afrika Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu “Türk - Afrika STK Forumu”nun ardından ortak bir deklarasyonla “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu” (USTKİP) kurulmuştur. Böylece çeşitli alanlarda faaliyet gösteren STK’ların bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek iletişim ve iş birliğini geliştirmeleri süreci başlatılmıştır. USTKİP ile oluşturulan geniş perspektifli iş birliği platformu çerçevesinde çeşitli konularda görüş alışverişinin sağlandığı bir zemin oluşturulacak, kongre kapsamında zirve ve forum sonrası USTKİP’in ilk komisyon toplantıları gerçekleştirilmiştir.