Dünya İslam Forumu (DİF) Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı - 9

1. Giriş
 
2. Yetkin Kişiler Grubu görevleri ve işlevleri (2018-2019 Yılları Eylem Planı)

3. 9. Dünya İslam Forumu’nun gündemi ile ilgili öneriler
 
4. Bir sonraki Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ile ilgili öneriler (BİLGE)
 
5. Bir sonraki Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ile ilgili öneriler (GÜÇ)
 
6. İslam Dünyası’nda kurumsallaşmış ruhani ve/veya siyasi liderlik imkânı
 
7. DİF ve bağlı kuruluşları (BİLGE ve GÜÇ vb.) için bölgesel temsilciliklerin kurulması

8. İİT, ECO ve BM gibi uluslararası kuruluşlar için olası girişimler, öneri ve düşünceler

9. Diğer konular