Afrika Toplantısı - 10

  • Türkiye - Mısır İlişkileri

TASAM Afrika Enstitüsü Afrika Toplantıları 10. Çalıştayı’nı Türkiye – Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı olarak 7 Ekim 2010 tarihinde Mısır Dış İlişkiler Konseyi işbirliği ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Mısır’dan çok önemli temsilcilerin katılacağı ve önemli isimleri bir araya getirecek olan toplantıda, “Afrika’nın Genel Durumu – Sudan” “Mısır-Türkiye ilişkileri” ve “Orta Doğu’da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi, Bölgenin Barış Sürecindeki Mevcut Konumu ve Gelecekteki Görünümü” konuları müzakere edilecektir. Türkiye ve Mısır’dan katılacak konuşmacıların dışında tüm Afrika çalıştaylarında olduğu gibi Afrika Diplomatik Misyon temsilcileri, Türk hükümet ve sivil kurumlarının temsilcileri çok sayıda uzman, akademisyen, gazeteci, iş dünyasının temsilcileri, ve diplomatların toplantıya izleyici veya müzakereci olarak katılımı beklenmektedir. 


09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 11:00
1. Oturum: Türkiye - Mısır İlişkileri

Oturum Başkanı: Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

-    Büyükelçi Fathy El SHAZLY, Mısır Dış İlişkiler Konseyi
-    E. Büyükelçi Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
-    Zuhal MANSFIELD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Mısır İş Konseyi Başkanı
-    İşadamı Mohamed KASSEM
-    Dr. Yahya El GAMAL- Mısır Arap Cumhuriyeti Adalet Eski Bakanı

11:00 – 11: 15 Çay- Kahve Arası

11:15 – 12:45 2. Oturum: Orta Doğu’da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi, Orta Doğu’nun Barış Sürecindeki Mevcut Konumu ve Gelecekteki Görünümü

Oturum Başkanı: Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
-    Büyükelçi Mohamed SHAKER,  Mısır Dış İlişkiler Konseyi
-    Prof. Dr. Vural ALTIN, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi
-    Büyükelçi Abdel Raouf El RIDY, Mısır Dış İlişkiler Konseyi
-    Büyükelçi Amin SHALABY, Mısır Dış İlişkiler Konseyi

12:45 – 14:00 Öğlen Yemeği

14:00 –  15:30 3. Oturum: Afrika’nın Genel Durumu ve Sudan
Oturum Başkanı: Büyükelçi Abderahman SALAHELDIN, Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

-    Prof. Dr. Samir SALHA- Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
-    E. Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
-    Ahmed HAGAG, Mısır Dış İlişkiler Konseyi
-    Dr. Ramazan ALTINOK- T.C. Başbakanlık E- Devlet Grup Başkanı