2. Dünya Türk Forumu

  • Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023
“Dünya Türk Forumu“ (DTF), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından projelendirilmiş ve 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası niteliği yüksek ve çok geniş kapsamlı katılımla kurumsallaştırılmıştır.

1. Dünya Türk Forumu’na Türk dili konuşan bağımsız ülke ve Türk Diasporalarının bulunduğu ülkelerden olmak üzere 60 farklı ülkeden düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, Türkiye ve katılımcı ülkelerden ulusal parlamento üyeleri, Azerbaycan Diaspora Bakanı, Kosova Çevre Bakanı ve çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreteri, TÜRKPA Genel Sekreteri, TÜRKSOY Genel Sekreteri, Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katılmışlardır.

Akil Kişiler Kurulu Birinci Toplantısı

Geçici Sonuç Raporu ( Özet ) için Lütfen Tıklayınız