8. Dünya İslam Forumu

  • “Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon”
“Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon” ana teması altında 8. Dünya İslam Forumu, 01-02 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da; STK ve düşünce kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, siyasi temsilciler, bakanlar, diplomatlar, bürokratlar ve parlamenterlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 
Ana Tema 
Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon
 
Alt Temalar 
İslami Siyasi Düşünce Birikimi ve Ruhani Otorite  
Ortak Değerler ve Farklılıklar: Çeşitlilik İçinde Birlik İmkânı 
Çağdaş Toplumsal, Siyasi ve İktisadi Koşullar Karşısında Manevi veya Siyasi Liderlik İnşası İmkânları 
Medeniyetler Arası Etkileşim Bağlamında Siyasi/Dinî Liderlik: İmkânlar ve Sorunlar 
Terörle Mücadelede Dinî/Siyasi Liderlik Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar

8. Dünya İslam Forumu 2018 | TEASER