Bu çalışma temel iki önerme üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi, Aleviliğin bir değişim sürecinde olduğu; diğer ise, bu değişme sürecinde sembol şahsiyetlerin değişimin yönünü etkileyebilecek bir konumlarıdır. Aleviliğin kendisini refere ettiği sembol değer ve şahsiyetlerin öne çıkan yönleri bu...;

İran, Orta Asya ülkeleriyle yüzyıllara dayanan kültürel, dini ve ekonomik ilişkilere sahip. Orta Asya'dan gelen Türk devletlerine de ev sahipliği yapan İran toprakları tarih boyunca birçok önemli olaya sahne oldu.;

Dağlık Karabağ sorunu şuanda Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi süper güçlerin ve sorunun çözümü için görevlendirilen Minsk Grubunun üyesi olan Fransa’nın, hem Azerbaycan’a hem de Ermenistan’a komşu olan iki ülkenin İran ve Türkiye’nin gündeminde bulunan ...;

Türkiye Çevre Vakfı (TÇV), kar amacı gütmeyen, özel ve bağımsız bir si­vil toplum kuruluşudur. TÇV, 1 Şubat 1978 tarihinde kurulmuş olup bir Müte­velli Heyeti tarafından yönetilmektedir. TÇV, son 30 yıl içerisinde pek çok uluslararası, yabancı ve Türk kuruluş­la proje bazlı ortak çalışmalar yürüt...;