Hatırlanacağı gibi 1. Dünya Savaşı’nın resmen sona ermesinden tam bir yıl önce, yani Kasım 1917’de Balfour Deklarasyonu yayınlanmıştı. Bu Deklarasyon ile bölgeyi, yenik düşen Osmanlı ordusundan bilfiil devir alan Birleşik Krallık, yönetim yetkisini kullanarak Filistin topraklarında bir İsrail devle...;

İşbirliği alanında Afrika deneyimleri kolonyal döneme kadar uzanır ve AKÇT’yi kuran Roma Anlaşması’nı (1957) önceler. Doğu Afrika Devletler Topluluğu ve Batı Afrika Gümrük Birliği Afrika’daki;

Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaş ile birlikte baş gösteren mülteci sorunu, ilk zamanlarından itibaren öncelikle komşu ülkeleri vurmuş, Batı - özellikle de;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ikincisi 02-04 Kasım 2016 tarihinde “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” ;

Türk Dünyası ve Diasporasında Stratejik İletişimi;

Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu Sivil Global Zirvesi’nde ;

Türkiye; Osmanlı’dan bu yana neredeyse üç yüz yıla yakındır Avrupalı olmak için çaba sarf ediyor.;

Medeniyet İnşası 5. Çalıştay Raporu Yayında;

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 2

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun ikinci toplantısı 28 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da 3. Dünya Türk Forumu marjında aşağıda isimleri belirtilen Kurul tarafından ve yine aşağıda verilen gündemle gerçekleştirilecektir.

  • 28 May 2014 - 28 May 2014
  • Eskişehir -

3. Dünya Türk Forumu

20. yüzyıl başlarında meydana gelen olaylarda Osmanlı devleti dış güçlerin müdahalelerini ve ülkenin dağılmasını önlemek için bir takım önlemler almıştır.

  • 28 May 2014 - 30 May 2014
  • Edirne - Türkiye

4. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

İİT’ye üye ülkeler düşünce kuruluşları forumu, İİT’nin katkılarıyla TASAM tarafından başlatılmış bir girişimdir.

  • 26 Mar 2013 - 27 Mar 2013
  • Kahire - Mısır

2. Türkiye - Avrupa Forumu

  • 10 Ara 2009 - 12 Ara 2009
  • Mardin - Türkiye