A. TANIM Strateji klasik anlamıyla, bir ulusun sahip olduğu kavram ve kaynakları (ör. Politik, ekonomik, teknolojik, askeri, moral vb.), saptadığı amaçlara ulaşmak için, etkin biçimde örgütleme sanatı olarak tanımlanmaktadır. ;

“Türk - Arap İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası” ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve TAİM (Türk - Arap İlişkileri Merkezi) işbirliğinde 2017-2021;

TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) ve PILDAT ( Pakistan Yasal Kalkınma ve Şeffaflık Enstitüsü ) işbirliğiyle “Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantıları”nın ilki 11 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.;

Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı 11 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacak. ;

Obama'nın ikinci defa ABD başkanı seçilmesinden sonraki ilk bölge gezisini 19/20 Kasım 2012 tarihlerinde CLMV ülkelerinden Kamboçya ve Myanmar'a;