Are we Ready for Future Cyber Wars?

Article

Do cyber wars pose threats to national or global security? What is the impact of the privatization of intelligence in cyber sector? How can cyber wars ruin people’s daily lives? Is it really possible to attribute cybercrimes to their rightful perpetrators? Will information warfare be bloodless or do virtual acts have the potential to shed real blood?...

Do cyber wars pose threats to national or global security? What is the impact of the privatization of intelligence in cyber sector? How can cyber wars ruin people’s daily lives? Is it really possible to attribute cybercrimes to their rightful perpetrators? Will information warfare be bloodless or do virtual acts have the potential to shed real blood? Do state or non-state actors have the upper hand? When and how should states respond to cyberattacks? Are active or passive defense position the best option? Does any international legal framework yet exist to define when cyber-counter attacks are permitted or justified? There is a long list of questions to answer in order to understand the future cyber environment which contains many unknowns and complex security challenges. Despite recognizing the cyber environment as a “grey area“, many countries and institutions have already started to search for ways to strengthen their cyber capabilities in order to deter adversaries in cyberspace or through cyberspace.

From this perspective, the current and future cyber ecosystem needs to be discussed under two main headings: “technical/technological“ and “legal and institutional“ dimension. Yet each of these headings reveal the ‘awareness’ and ‘readiness’ levels of the countries.


Technical and Technological Dimension

The cyber environment is a global space where any type of information system (e.g., computers and telephones) and their communication channelsmeet together in order to process, send, and store data. Thus, the cyber environment contains “human“, “technology“, “virtual“, and “physical“ components. Today, the sphere where “society“ and “technology“ intersect has emerged as a “cyber life zone,“ and implies not only the dimension and impact of the threat, but also points out the difficulty of taking real-time preventive and actionable precautions in terms of chain reactions and increasing speed.

Currently there are more than 4.208 billion internet users in the world.2 Meanwhile the Internet of Things (IoT) is growing faster than anyone expected; from 2 billion objects in 2006 to a projected 200 billion by 2020 (which amounts to around 26 smart objects for every human being on Earth). The world is getting much smarter; business/manufacturing, healthcare, retail, security and transportation are all using billions of smart devices. By 2025, the total global worth of IoT technology is estimated to be as much as USD 6.2 trillion, most of which is from devices used in healthcare and manufacturing.3

At the same time, people are becoming increasingly dependent on smart technology and interconnected networks beyond mobile phones: we live and work in smart homes and offices. Despite the rapid proliferation of smart devices, people remain largely unaware of the risks that might occur in their connectable home devices. TV’s, cameras, thermostats, heaters and air conditioners, bike locks and trackers, door locks, energy and lighting systems, or alarms may all serve as vulnerable hubs for hackers to gain unauthorized access to your IoT ecosystem at home.

The cyber landscape contains both advantages and disadvantages. In this respect, autonomous and robotic technologies which employ artificial intelligence reflect the discourse on cybersecurity. For example, autonomous vehicles which are still being developed by various companies such as Tesla, Uber, Waymo, LeTV, Great Wall Motors, Baidu, and Uisee Technology will be capable of performing driving tasks without humans or with limited human assistance.4 Tesla added radar to all its vehicles in October 2014 as part ofits autopilot hardware suite and is still working on enhancing the capabilities (e.g., location accuracy) of its fully self-driving suite.5 As stated in the latest research by Counterpoint’s IoT tracking service, the global market for connected cars is expected to grow by 270 percent by 2022 with more than 125 million connected passenger cars with embedded connectivity to be shipped during 2018-2022.6

Merve SEREN, From the book "Security of the Future"

“Security of the Future“ e-kitabı için Tıklayınız

Security of the Future“ Kitabı için Tıklayınız
This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 452 ) Actiivities ( 216 )
Areas
Africa 0 144
Asia 0 228
Europe 0 38
Latin America & Carribean 0 34
North America 0 8
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 173 ) Actiivities ( 51 )
Areas
Balkans 0 93
Middle East 0 59
Black Sea and Caucasus 0 16
Mediterranean 0 5
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 175 ) Actiivities ( 71 )
Areas
Islamic World 0 146
Turkish World 0 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 210 ) Actiivities ( 54 )
Areas
Turkey 0 210

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

SİVİL GLOBAL | Global Sivil Diploması Zirvesi ilk kez 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya; bölgesel düzeyde Orta Doğu, Karadeniz - Kafkaslar, Akdeniz ve Balkanlar; uluslararası örgütler bakımından BM...;

Uzun süredir yazmak istediğim ama bunun için daha fazla zaman gerektiğini bilerek ertelediğim bir konuya sadece girizgâh yapacağım. “Sağlık Diplomasisi“ yaklaşık on yıldır üzerine okuduğum, gündemimde tuttuğum ve bu başlıkta çalışanları, ürettiklerini ve gerçekleşen çıktıları takip ettiğim bir alan.;

Balkan coğrafyası, kimi yakın, kimi kadim maziye dair birçok sorunlar silsilesinin yaşam alanıdır. Hep vurguladığımız üzere bu sorunların tamamı da tarihsel argüman ve tecrübe ile ilintili. İyi bir tarih bilgisi ve kurulacak bağlardan yoksun olan bir zihnin salt modern beynelmilel teoriler ile bu so...;

TASAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL ve Yüzbaşı (E) Mehmet YÜKSEL’in hazırladıkları, Kore’de, Kıbrıs’ta ve iç güvenlik muharebelerinde savaşmış bazı gazilerimizin anılarını içeren “Gazilerimizden Anılar“ kitabı TASAM Yayınları tarafından yayımlandı. ;

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

  • 28 Sep 2022 - 30 Sep 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

9. Dünya İslam Forumu

  • 23 Mar 2022 - 25 Mar 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

"Türkiye - Rusya İlişkileri" Konferansı

  • 22 Jun 2005 - 22 Jun 2005
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Öncelikle, başta TASAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve yöneticileri olmak üzere, bu gezinin gerçekleşmesi için emek ve kaynak harcamış olan tüm tüzel kuruluşlara ve özel insanlara teşekkürle başlamalıyım.