Libya’ya Akil Verirken

Alelacele Libya’ya akıl veriyor ve özetle şu temel adımların atılmasını öneriyoruz: - ‘Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi’ye bağlı askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çekilmeli, - Hiç bir ayırım gözetmeksizin, bütün Libyalı kardeşlerimize kesintisiz insani yardım akışı sağlayacak, güvenli insani bölgeler oluşturulmalıdır,

Libya’ya Müdahale

Bugün ( 19 Mart ) akşam saatlerinde ajanslara düşen haberlere göre, Fransız savaş uçakları Bingazi yakınlarındaki askeri bir aracı, hedefi bombalamış ve tahrip etmiştir.

Kriz Yönetimi

Tunus olaylarını ıskalayan Dışişlerimiz, bölgede çok daha büyük ve önemli tablo olan Mısır karşısında da neredeyse bir haftadan fazla bir zaman sessiz kaldı.

Libya Nereye ?

Libya’da, başta Devrim’in lideri Albay KADDAFİ olmak üzere, bu düzenin sahipleriyle (1978-85 sonu) yedi buçuk yıl süreyle iç içe yaşamış ve görev yapmış bir kimse olmaklığıma rağmen, bu karmaşa ortamında bir kehanette bulunmayı yine de doğru bulmam. Buna karşın, şu kadarını söyleyebilirim ki, Libya bir yere gitmiyor, yerinde duruyor.

Şaşırtan Libya

Son birkaç günden bu yana Bingazi, Derne be Beyda’da meydana gelen ve çok sayıda ölümlerle sonuçlandığı bildirilen olaylar, Libya hakkında bilinen ve yaşananlara pek uymuyor; yani Libya şaşırtıyor.

Önce Kıbrıs’ı İyi Tanımaya Bakalım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 180-200 bin nüfuslu, Türkiye ölçeklerine göre küçük bir il veya büyücek bir ilçe olarak görmek yanlıştır. Kaldı ki, Türk halkı Ada coğrafyasiyle birlikte, esasları 1959 Londra ve Zürih anlaşmalariyle belirlenen ve halen de yerine bir yenisi konulamamış olan 1960 Cumhuriyetinin asli unsurlarıdır.

İran’ın Gözünün İçi

CNN televizyon kanalının dünkü ( 23 Ocak ) ‘ Ankara Kulisi ‘ programında, değerli emekli Büyükelçi ve dışişleri eski Bakanı Sayın Yaşar YAKIŞ ile, CHP Genel Başkan Yardımcısı, değerli emekli Büyükelçi Osman KORUTÜRK’ü izledim, dinledim. Konuşmaların önemli bir kısmı İran ile, Türkiyenin AB üyeliği üzerinde yoğunlaştı.

Pakistan ve Kamu Oyumuz

Pakistanın maruz kaldığı ve şimdiye kadar tarihinde yaşamadığı vüsatteki su ve sel baskını felaketi bize, aslında bilinen, ancak çoğu kez saklı tutulan bir gerçeği maalesef hatırlatmıştır; Kamu oyumuz Pakistanı yeteri kadar tanımamaktadır.

Türk- Arap İlişkileri

Türk-Arap İlişkilerinin bugünü ile, dününü biribirinden ayırmak gerekir. Memaliki Osmaniyede ( Osmanlı memleketlerinde, mülkünde) Türkler yöneten ve Araplar da yönetilen unsurlar olmuşlardır. Asırlarca devam eden bu paradigma filhakika zaman içinde ve ülkeden ülkeye farklılıklar göstermiştir.

Türk-Alman İlişkileri

(E) Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA’nın yönetimindeki Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin Ankara ofisi tarafından her ay düzenlenmekte olan Türk Dış Politikası sempozyumları kapsamında, önceki gün ( 26 Mayıs ) "Türk-Alman İlişkileri" ele alındı.

Ermeni Karar Tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde son defa 22 ye karşı 23 oyla kabul edilen Ermeni karar tasarısının bizi çok tedirgin ettiği görülüyor. En yüksek düzeylerde tepkilerimizi ifade ediyor ve bu hareketin bir takım mukabil önlemleri davet edeceğini de tekrarlıyoruz.

Türk-Rus İlişkileri

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM ) Ankara temsilciliğince her ay düzenlenmekte olan ‘ Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları’ toplantıları kapsamında, dün ( 27 Şubat ), Türk-Rus ilişkileri ele alındı.

Asyada Barış ve İstikrar

8 Şubat Pazartesi günü, Ankara’da Sheraton otelinde çok önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM ) ile, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve bir çok düşünce kuruluşu yanında, sivil toplum örgütleri, akademisyenler

Üstü Örtülmek İstenen Kıbrıs

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ( TASAM )’ın Çok Boyutlu Türk Dış Politikası Ankara Toplantıları kapsamında, dün de ( 16 Ocak ), yine Merkez’de, bu defa ‘ Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs ‘ konulu bir oturum düzenlendi. Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL’ın yönettiği oturuma, konuşmacı olarak E. Büyükelçi Tugay ULUÇEVİK ile, gazeteci, araştırmacı ve yazar Nur BATUR katıldılar.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM ) her ay düzenlemekte olduğu Ankara toplantılarının ikincisi, 26 Aralık günü Ankara Temsilciliğinde yapıldı. Akademisiyenlerin konuşmacı olarak katıldıkları toplantıda, çok sayıda basın mensubu, araştırmacı, dış politika uzmanı, öğrenci ve emekli büyükelçi yer aldı.