Orta Doğu’da At Oynatmak

Orta Doğu’da oynamak için ilk nazarda at da, meydanlar da müsait gibi gözükebilir. Gerçeği öğrenmek için tatbikata ihtiyaç var. Tıpkı bir bedevi çadırına misafir olduğunuzda, önce yüzünüze söylenenlerle bir hoş olur, fakat çadırı terk ettikten sonra arkanıza baktığınızda, gördüklerinize şaşar durursunuz. Bu yörelere alışkın olanlar için sürpriz olmasa da, yine de yaşadıklarınızdan bir ihtiyat payı çıkarmayı ihmal etmezsiniz.

Tunus Olayları

Tunus gibi, pek de varlıklı ve müreffeh sayılmayacak, buna karşın, çevresiyle kıyaslandığında, aşikar medeni bir toplumun bugün artık infilak etme noktasına gelmiş olması, üzerinde çok düşünülecek bir konu olmak gerekir.

Dünya Türk Forumu

Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin ( TASAM ) öncülüğünde, 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da ‘ DÜNYA TÜRK FORUMU ‘ nun düzenlenmiş olması, Orta Asya ve Kafkasların hiçbir zaman eksilmeyen önemi etrafında düşünen çevrelerde büyük memnuniyet yaratmıştır. Bu yönüyle TASAM içtenlikle tebrik edilmeye değer.