`Düşenin Dostu Olmaz`

Halk arasında atasözü niteliğinde bir deyim vardır; ‘ bir ağaç devrilmeye görsün, baltası olan da seğirtir, olmayan da’. Bugün, çalkantıların devam ettiği, Albay Muammer Gaddafi liderliğindeki Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi’ne dışarıdan yaklaşım bunu andırıyor.

Libya Nereye ?

Libya’da, başta Devrim’in lideri Albay KADDAFİ olmak üzere, bu düzenin sahipleriyle (1978-85 sonu) yedi buçuk yıl süreyle iç içe yaşamış ve görev yapmış bir kimse olmaklığıma rağmen, bu karmaşa ortamında bir kehanette bulunmayı yine de doğru bulmam. Buna karşın, şu kadarını söyleyebilirim ki, Libya bir yere gitmiyor, yerinde duruyor.

Şaşırtan Libya

Son birkaç günden bu yana Bingazi, Derne be Beyda’da meydana gelen ve çok sayıda ölümlerle sonuçlandığı bildirilen olaylar, Libya hakkında bilinen ve yaşananlara pek uymuyor; yani Libya şaşırtıyor.

Önce Kıbrıs’ı İyi Tanımaya Bakalım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 180-200 bin nüfuslu, Türkiye ölçeklerine göre küçük bir il veya büyücek bir ilçe olarak görmek yanlıştır. Kaldı ki, Türk halkı Ada coğrafyasiyle birlikte, esasları 1959 Londra ve Zürih anlaşmalariyle belirlenen ve halen de yerine bir yenisi konulamamış olan 1960 Cumhuriyetinin asli unsurlarıdır.

İran’ın Gözünün İçi

CNN televizyon kanalının dünkü ( 23 Ocak ) ‘ Ankara Kulisi ‘ programında, değerli emekli Büyükelçi ve dışişleri eski Bakanı Sayın Yaşar YAKIŞ ile, CHP Genel Başkan Yardımcısı, değerli emekli Büyükelçi Osman KORUTÜRK’ü izledim, dinledim. Konuşmaların önemli bir kısmı İran ile, Türkiyenin AB üyeliği üzerinde yoğunlaştı.

Tunus Olayları

Tunus gibi, pek de varlıklı ve müreffeh sayılmayacak, buna karşın, çevresiyle kıyaslandığında, aşikar medeni bir toplumun bugün artık infilak etme noktasına gelmiş olması, üzerinde çok düşünülecek bir konu olmak gerekir.

2023’e Hazırlık

Son zamanlardaki siyasi beyanlara bakılırsa, özellikle ekonomide bundan böyle, Cumhuriyetin 100 ncü yılı olan 2023’e odaklı olarak hazırlık yapılmakta, hedefler bu ayrıcalıklı yıldönümüne yakışır boyutlarda tutulmakta ve bu bağlamda, ülkenin anılan tarihte Dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde yerini alması planlanmaktadır.

Füze Kalkanı

Son defa Lizbon’da yapılan NATO zirvesinde, İttifakın bir bütün olarak dış tehditlere, özellikle balistik füze tehditlerine karşı korunması gereği etrafında ilke mutabakatine varıldı. Hatta bu konuda, önemli bir gelişme olarak, Rusyanın bile işbirliği taahhüdü sağlanmış oldu. Radar ve rampaların hangi ülkelerde ve hangi koşullar altında kurulacağı konularının ise, Teşkilatın ve ilgili organlarının daha sonraki toplantılarında ele alınacağı kayda geçirildi.

Dünya Türk Forumu

Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin ( TASAM ) öncülüğünde, 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da ‘ DÜNYA TÜRK FORUMU ‘ nun düzenlenmiş olması, Orta Asya ve Kafkasların hiçbir zaman eksilmeyen önemi etrafında düşünen çevrelerde büyük memnuniyet yaratmıştır. Bu yönüyle TASAM içtenlikle tebrik edilmeye değer.

Beş Yıl Sonra

Avrupa Birliği ile müzakerelerin başladığı beş yılı geride bıraktık. Bu vesile ile yapılan siyasi beyanlara bakıyoruz; Avrupaya her zamanki gibi sitem var; Avrupa artık kararını versin ve Türkiyeyi daha fazla bekletmeden, tam üyeliğe kabul edecek şekilde, açılmayan fasılları açsın ve açılanları da kapatsın gibi.

Sıfır Sorun ve Füze Kalkanı

Dış politikada gün güne uymuyor : ‘ sıfır sorun’u, aleme örnek olsun diye yerleştireyim derken, stratejik müttefikimiz ABD’nin füze kalkanı projesinde bizim de görev almaklığımız işimizi epeyce zora sokmuşa benziyor.

Pakistan ve Kamu Oyumuz

Pakistanın maruz kaldığı ve şimdiye kadar tarihinde yaşamadığı vüsatteki su ve sel baskını felaketi bize, aslında bilinen, ancak çoğu kez saklı tutulan bir gerçeği maalesef hatırlatmıştır; Kamu oyumuz Pakistanı yeteri kadar tanımamaktadır.

Referanduma Karşı Terör

Ülke şimdiye kadar böylesi bir ikilemi hiç yaşamadı. Bir yandan Yönetim 81 ilde referendum mitingleri düzenleme hazırlığı içinde; sloganlar belirlenmiş ve hatta bunlardan bazıları şimdiden konuşmalarda talim bile edilmiş, öte yandan, sözel girişimlere destek sadedinde dağıtılmak üzere broşürler bastırılmış ve elde hazır tutuluyor.

Türk- Arap İlişkileri

Türk-Arap İlişkilerinin bugünü ile, dününü biribirinden ayırmak gerekir. Memaliki Osmaniyede ( Osmanlı memleketlerinde, mülkünde) Türkler yöneten ve Araplar da yönetilen unsurlar olmuşlardır. Asırlarca devam eden bu paradigma filhakika zaman içinde ve ülkeden ülkeye farklılıklar göstermiştir.

Türk-Alman İlişkileri

(E) Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA’nın yönetimindeki Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin Ankara ofisi tarafından her ay düzenlenmekte olan Türk Dış Politikası sempozyumları kapsamında, önceki gün ( 26 Mayıs ) "Türk-Alman İlişkileri" ele alındı.

Kapı ve Arkasındaki Taşlar

Şimdiki müstesna elektronik sistemler henüz gelişmemişken, Anadoluda, güvenlik için, kapının arkasına büyükçe ağır bir taş konurdu. Şimdilerde bir süredir dışarıdan aralamak istediğimiz kapıyı bir türlü açamayışımızın, malum ‘ açılımı ‘ gerçekleştiremeyişimizin nedeni de, bu kapının arkasına büyücek bir taşın veya taşların yerleşirilmiş olmasıdır.