Özbekistan'ın Ekonomik Yapısı, Potansiyeli ve Yatırım îmkanları
Elif Hatun ÖNAL-KILIÇBEYLİ
Elif Hatun ÖNAL-KILIÇBEYLİ
Yayın Tarihi : 1.10.2004

Tarihi kaynaklara göre (Ebül Gazi Bahadır Han) "Özbekistan" ismi Altın Ordu Beyi Özbek'in adından gelmektedir. Özbek Han 1313-1340'larda Altın Ordu Devletinin başına geçer. Böylece bu birlik 'Özbek Birliği' olarak adlan­dırılır. Daha sonra da belli bir Türk topluluğunun adı olarak kullanılır. Özbek dili ise Uygur Türkçesi'nin Çağatay bölümüne girer. Yapılan bir araştırmaya göre, Altın Ordu Hanlığı'nı kuran ünlü hükümdar Cengiz Hanın torunu Batu Han'dır. 1319'da Tuna boylarına ve Edirne'ye kadar gelir. 1335'te ise Azer­baycan seferine çıkar. Ünlü gezgin Ibn-i Batuta, Özbek Han'dan bahseder ve geniş ülkeleriyle güçlü ordusunun olduğuna değinir. Bu dönemde bütün Kıp­çak boylarında "Türkçe konuşukluğu" bilinir. 1428-1468 tarihleri arasında Özbekler birbiriyle çok yakın dayanışma içindedirler ve 1500-1510'da Mave- ra-ün Nehir bölgesini ele geçirmişlerdir. Ancak 1740'ta Iran hükümdarı Buha- ra'yı ele geçirmiş ve buradaki Özbek Hanlığı'na son vermiştir. Buhara kenti­nin yönetimine 1753'te Muhammed Rahim geçmiş ve bu dönem 1920'ye ka­dar sürmüştür. 1924'te ise bugünkü Özbekistan Cumhuriyeti kurulmuş, ancak sonraki yıllarda SSCB üyesi olarak kalmıştır. Özbekistan'da Kongrat, Nag- man, Mangıt, Toyaklı, Savay, Barın, Üç Urug, Burgut, Arlat, Kanglı, Baştaş, Karakalpak gibi boylar bulunmakta ve bunlar Özbekistan'ı oluşturmaktadır. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Özbekistan 20 Haziran 1990'da egemenliğini; 1 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

İlgili Döküman İçin Tıklayın
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC