Siyasetin İletişimi - Sunuş
Süleyman ŞENSOY
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı / Chairman
Yayın Tarihi : 1.5.2009

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde kurulan Siyasal İletişim Enstitüsü, ülkemizdeki siyaset ortamının geliştirilmesine, de­mokrasi kültürünün pekiştirilmesine ve milli iradenin sağlıklı bir şekilde oluş­turulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin etkin bir yönetime kavuşabilmesi, toplumumuzun ele ele ve­rerek sorunlarını çözen, birbirine güvenen, medeniyet perspektifi ile güç ve adalet temelinde refah üreten bir toplum olması için bilimsel çalışmalar yap­mayı kendisine misyon olarak seçen TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, ülke­mizin siyasal hayatının temel sorunlarını teşhis edip, tedavi yollarını göster­meyi geleceğimize yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görmektedir. Küre­sel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yö­netilmesine, halkımızın mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umut­lu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün stratejik vizyonunun başında yer almaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye'nin siyasal sisteminin sorun­larını konuşmayı, siyasal partilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve in­celemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru stratejiler ile tanıtmalarını sağla­mayı hedeflemektedir. Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayrılmadan, yol gösterici niteliğini kaybetmeden yaptığımız çalışmaların, Türk siyasetine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Dr. Abdullah Özkan'ın edi­törlüğünde hazırlanan "Siyasetin İletişimi" isimli bu kitabın siyaset dünyamı­za önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm akademisyenle­re teşekkür ediyorum.

Diğer Yazıları
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC