2. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu
İstanbul / Türkiye
30 - 31 Mart 2011
Kamu Diplomasisi

İİT üyesi ülkelerin etkin birer uluslararası aktör olabilmelerine, kamu diplomasisi kurumsallaşmalarının stratejik katkı yapacağına inanmaktayız. Forum bu amaç için gerekli bilimsel çalışmaların farkındalığının oluşmasına, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte düşünce kuruluşlarının bu amaca yönelik ortak projeler geliştirebilmelerine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Forum’a İİT üyesi ülkelerden düşünce kuruluşu başkanlarının, diplomatların, bürokratların, medya mensuplarının, Toplantı konuları ile ilgili uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı öngörülmektedir.

Forum çerçevesinde “Kamu Diplomasisi: Teorik ve Kavramsal Çerçeve”, “Kamu Diplomasisinin Aktörleri”, “Güvenlik ve Kamu Diplomasisi”, “Eğitim, Kültürel Etkinlikler ve Kamu Diplomasisi”, “Dış Politika ve Kamu Diplomasisi”, “Ekonomik ve Kültürel Faaliyetler ve Kamu Diplomasisi” konuları tartışılacaktır.

2. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Program
Sonuç Raporu
Proje Dosyası
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC