Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı
İstanbul / Türkiye
22 Nisan 2016
“Sektörel Diplomasi İnşası”
Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında gerçekleştirilecek Güvenlik Diplomasisi Çalışmaları’nın uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Ana Tema
Sektörel Diplomasi İnşası
 
Alt Temalar
Tarihsel Perspektif: Ulusal Çıkar Anlayışı, Küresel Güç Mücadeleleri ve Diplomasi  
Muhtelif Güvenlik Alanları ve Güvenlik Diplomasisi
Uluslararası Kuruluşlar (NATO, BM, AGİT, vb) ve Güvenlik Diplomasisi
Akademik Faaliyetler ve Güvenlik Diplomasisi
Güvenlik Diplomasisi ve Çatışma Çözümü
Bölgesel Sorunlar, Entegrasyon Faaliyetleri ve Güvenlik Diplomasisi
Teknolojik Gelişmeler ve Güvenlik Diplomasisi
Devlet Dışı Aktörler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Güvenlik Diplomasisi

 
Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Sonuç Raporu
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC