İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu | Akil Kişiler Kurulu Toplantısı - 3
Bağdat / Irak
28 - 29 Ekim 2013
Çeşitlilik İçinde Birlik: Gücün Kaynağı
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu | Akil Kişiler Kurulu Toplantısı - 3
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
Basın Bülteni Etkinlik Sonrası
Sonuç Raporu
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC