1. Türkiye - Çin Forumu
Pekin / Çin
08 - 09 Kasım 2012
“Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
TASAM ile CIIS iş birliğinde düzenlenecektir.
 
Türkiye 75 milyonluk nüfusu, büyüyen ve gelişen ekonomisi, Afro-Avrasya ana kıtası ortasında sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile sahip olduğu tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda gittikçe artmakta olan aktivitesi, NATO, AGİT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden biri olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile uluslararası alanda gittikçe önem kazanan bir aktör haline gelmiştir.
 
Çin Halk Cumhuriyeti ise yüzölçümü, 1,3 milyar’a yaklaşan nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki yeri ve dış politikada geliştirdiği stratejilerle hızla büyüyen ve dünyanın ortaklık kurmak için yoğun çaba sarfettiği bir güç haline dönüşmüştür.
 
 
Ana Tema
''Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler''
 
Alt Temalar
Türkiye - Çin Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
ASEAN Bölgesi ve Türkiye - Çin
Enerji güvenliği, Enerji Arz Politikaları ve Fırsatlar
Teknoloji Paylaşımı
Türkiye - Çin Güvenlik İşbirliği 
Ortadoğu - Afrika Ülkeleri ve Türkiye - Çin
Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye - Çin 
Akademik ve Kültürel İşbirliği 
 
1. Türkiye - Çin Forumu
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
Sonuç Raporu
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC