8. Dünya İslam Forumu
“Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon”
( 01 - 03 Mart 2018 )
, İstanbul - Türkiye
Düzenlenecek olan Forum’un; İslam kimliğinin modern dönemlerde maruz kaldığı liderlik sorunlarını, medeniyet birikiminin tarihî temellerini ortaya koyarak, İslam ülkeleri ve dünya için istikrarlı bir gelecek inşasına stratejik katkı sağlaması öngörülmüştür. “Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon” ana teması altında toplanacak 8. Dünya İslam Forumu bu noktada; İslam dünyasında söylem birliği oluşturulmasına, sorunların çözümü için gerekli düşünce üretiminin hızlandırılmasına, İslam ülkelerinin imajının iyileştirilmesine ve İslami birikimin tüm insanlığın hizmetine sunulmasına mütevazı katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Ana Tema 
Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon
 
Alt Temalar 
İslami Siyasi Düşünce Birikimi ve Ruhani Otorite  
Ortak Değerler ve Farklılıklar: Çeşitlilik İçinde Birlik İmkânı 
Çağdaş Toplumsal, Siyasi ve İktisadi Koşullar Karşısında Manevi veya Siyasi Liderlik İnşası İmkânları 
Medeniyetler Arası Etkileşim Bağlamında Siyasi/Dinî Liderlik: İmkânlar ve Sorunlar 
Terörle Mücadelede Dinî/Siyasi Liderlik Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar 
 
Katılımcı Başvuru Formu
8. Dünya İslam Forumu
Osman ORHAN
Telefon
+902126356151
E-Posta
Vizyon Belgesi
Vizyon Belgesi Arapça
Afiş
Tebliğ Çağrısı
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC