TASAM Ankara Asya Toplantısı - 4
Ankara / Türkiye
08 Şubat 2010
CICA (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı)

Türkiye’nin çok boyutlu açılımlarına katkı amacı ile Asya ülkeleri diplomatik temsilcileri ile Türk hükümet kurumları ve STK temsilcilerini “kalkınma ve işbirliği” temelinde bir araya getirecek toplantılar serisinin dördüncüsü 8 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

“Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ” ana başlığı ile dördüncü toplantı çalıştay formatında yapılacaktır. “Asya Toplantıları”, karşılıklı iletişim ve etkileşimin artmasına katkıda bulunacaktır.


Çalışma Yemeği: 13.00 – 14.00
Çalıştay: 14.00 – 16.00

Konu: Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA)

Oturum Başkanı: Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Sunumlar:
  - Büyükelçi Bülent TULUN
    T.C. Dışişleri Bakanlığı, AIGK/CICA Görev Gücü Başkanı

   - Büyükelçi Dulat BAKİŞEV
     CICA -İcra Direktörü

Görüş ve Öneriler

Ek Gündem:
CICA Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu Ön Bilgi Sunumu

Not: Türkçe – İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.

TASAM Ankara Asya Toplantısı - 4
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC